Author : admin

9 posts

anh
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898 818 352 ( Áp dụng miễn phí ) KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 165.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 192.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 220.000 …
combof7
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898 818 352 => ” Gói combo Internet Wifi + Truyền hình FPT chỉ  198.000đ/tháng băng thông 12mbp => ” Gói combo Internet Wifi + Truyền hình FPT chỉ  220.000đ/tháng băng thông 16mbp. KHÁCH HÀNG THAM KHẢO GÓI CƯỚC INETERNET  WIFI Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb …
net f3
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898818352 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 165.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 193.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 220.000 Liên hệ NVKD 35 Mb 264.000 Liên hệ NVKD …
net27
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898 818 352 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 165.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 192.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 220.000 Liên hệ NVKD 35 Mb 364.000 Liên …
net22mp
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898 818 352 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 165.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 192.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 220.000 Liên hệ NVKD 35 Mb 264.000 Liên …
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0938 266 921 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET DOANH NGHIỆP: Gói 45mbp : cước hàng tháng 407.000 Gói 60mbp: cước hàng tháng 880.000 * Ưu đãi cho khách hàng trả trước: + Trả Từng tháng: phí vật tư 440.000 ( cho gói 45mbp , …
f7
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0938 266 921 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 198.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 220.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 264.000 Liên hệ NVKD 35 Mb 308.000 Liên …
netf7
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0898 818 352 ( Áp dụng miễn phí ) KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 165.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 22 Mb 192.000 Liên hệ NVKD 27 Mb 220.000 …
cbf6
ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0938 266 921 => ” Gói combo Internet Wifi + Truyền hình FPT chỉ  220.000đ/tháng băng thông 16mbp KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET : Băng thông Cước (đ/tháng) Phí 12 Mb 176.000 Liên hệ NVKD 16 Mb 198.000 Liên hệ NVKD 22 …
PAGE TOP