ĐĂNG KÝ INTERNET CÁP QUANG TRUYỀN HÌNH FPT Hotline  : 0938 266 921 KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI CƯỚC INETERNET DOANH NGHIỆP: Gói 45mbp : cước hàng tháng 407.000 Gói 60mbp: cước hàng tháng 880.000 * Ưu đãi cho khách hàng trả trước: + Trả Từng tháng: phí vật tư 440.000 ( cho gói 45mbp , …